Aby przeglądać tę stronę musisz zaakceptować przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

PPH AGRO-MET SJ RUBACH

ul. Szosa Gdańska 26

86-031 Osielsko

NIP: 554-047-16-45

 

Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Administrator danych osobowych.
              Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPH AGRO-MET ul. Szosa Gdańska 26, 86-031 Osielsko; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, pod numerem KRS 0000102829, NIP: 554-047-16-45.
 2. Inspektor ochrony danych.
              Administrator danych nie wyznaczył inspektora danych osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: jrubach@wp.pl, adres siedziby wskazany w ust. 1);
 3. Cele przetrzymywania danych osobowych.
              Celem przetwarzania danych osobowych klienta lub sprzedawcy jest:
  1. wystawianie faktur,
  2. wysyłanie informacji pocztą e-mail,
  3. kierowania pism,
  4. prowadzenia sprzedaży wysyłkowej,
  5. udzielanie informacji klientom,
  6. dostosowywanie ofert dla klientów.
 4. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane.
              Firma PPH AGRO-MET SJ RUBACH przetwarza wyłącznie dane klientów niezbędne do prowadzenia sprzedaży. W celu kupna czy sprzedaży potrzebne są dane firmy czy też osoby prywatnej. Informacje potrzebne do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej i wysyłkowej to:
  1. adres email,
  2. numer telefonu,
  3. imię i nazwisko / nazwa firmy,
  4. adres wysyłki,
  5. NIP.
 5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych.
              Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy Administratora Danych w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 6. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych.
              Firma PPH AGRO-MET SJ RUBACH nie będzie przekazywała do państwa trzeciego/organizacji. Administrator Danych bez zgody klienta lub sprzedającego, będzie udostępniał dane osobowe wyłącznie właściwym organom Państwowym na uzasadnione wezwanie, osoba której dane są przetwarzane może otrzymać kopię danych które zostały przekazane właściwym organom.
 7. Informacja o okresie przechowywania danych osobowych.
              Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności spółki.
 8. Informacja na temat edycji danych osobowych.
              Osoba prywatna czy też właściciel firmy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu uwierzytelnienia czy dana osoba jest uprawniona- możemy prosić o podanie informacji dodatkowych.
 9. Informacja na temat przestrzegania przepisów RODO.
              Osoba prywatna czy właściciel firmy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Informacja o udostępnieniu firmie PPH AGRO-MET danych osobowych.
              Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy sprzedaży lub kupna.
 11. Wykorzystywanie danych.
              Dane osób prywatnych jak i firm są wykorzystywane wyłącznie do celów handlowych w rozumieniu kupna i sprzedaży towarów. Dane te nie są wykorzystywane w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pełnomocnik ds. danych osobowych

Jan Rubach

tel. 602-439-797

e-mail: jrubach@wp.pl